Karijera i posao

Karijera i posao

Postanite dio ENTEXT tima!

ENTEXT ne nudi samo posao – mi omogućavamo priliku za razvoj, izazov i karijeru.

01

Menadžer projektne prodaje

Mjesto rada: Podgorica

Opis posla:

 • Obilazak terena u skladu sa definisanim rutingom i prikupljanje informacija o novim projektima i statusu postojećih, zavisno od regije koja mu je dodijeljena;
 • Vođenje dnevne evidencije i dnevno ažuriranje baze projekata u CRM-u, sa svim preciznim aktivnostima, podacima i informacijama o projektu;
 • Obilazak projektanata, arhitekata, arhitektonskih biroa na teritoriji koja mu je dodijeljena, kao i onih koji rade na projektima koje prati;
 • Kontaktiranje investitora/projektanata/izvođača i prezentacija Društva i prodajnog asortimana u maloprodajnim objektima u Podgorici i Radanovićima;
 • Rad sa klijentima na odabiru asortimana pri izradi projekta dizajna;
 • Sedmično izvještavanje Rukovodioca projektnog sektora o rezultatima rada i izvršavanju plana aktivnosti/plana prodaje;
 • Ostali zadaci u skladu sa prirodom i vrstom posla po nalogu nadređenog;

Uslovi:

 • SSS ILI VSS
 • Poznavanje engleskog jezika 
 • Poznavanje rada na računaru ( MS Office paket)
 • Posjedovanje vozačke dozvole B kategorije
 • Minimum 1 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima.

Dodatne vještine:

 • Razvijene vještine profesionalne komunikacije i vještine prodaje
 • Spremnost na visoke standarde rada, inicijativa i odlučnost
 • Orijentisanost ka cilju;
 • Inicijativa i proaktivnost;
 • Razvijene sposobnosti efikasnog planiranja
 • Sposobnost za rad pod pritiskom;
 • Njegovanje odnosa sa klijentima;
 • Poznavanje konkurencije i tržišnih prilika;
 • Visok nivo poslovnog bontona.

Zainteresovani kandidati mogu poslati svoju biografiju sa fotografijom  (na crnogorskom jeziku) na e-mail adresu info@entext.me najkasnije do 30.marta 2023. godine. Biće kontaktirani samo kandidati koji uđu u uži krug.

02

Koordinator projektne prodaje

Mjesto rada: Podgorica

Opis posla:

 • Izrađivanje ponuda na osnovu informacija i specifikacija delegiranih od strane Menadžera projektne prodaje ili Menadžera za ključne kupce, a u skladu sa zahtjevima klijenta;
 • Usluživanje i komunikacija sa klijentima Projektne prodaje;
 • Prezentacija asortimana proizvoda u skladu sa potrebama klijenta, kao i prezentacije Entext grupacije i njenih usluga
 • Obezbijeđivanje klijentima svih neophodnih informacija o proizvodima (raspoloživost, rok isporuke/proizvodnje, garantni rok, tehničke karanteristike proizvoda);
 • Poručivanje, praćenje dopremanja i prijema robe poručene za klijenta po ugovoru o poručivanju robe;
 • Priprema prezentacija i prezentovanje istih klijentima;
 • Učestvovanje u pripremi i organizaciji dogadjaja koji za cilj imaju promociju kompanije i kompanijskih vrijednosti
 • Ostali zadaci u skladu sa prirodom i vrstom posla po nalogu nadređenog;

Uslovi:

 • SSS ILI VSF
 • Poznavanje engleskog jezika (B1 nivo)
 • Poznavanje rada na računaru ( MS Office paket)
 • Posjedovanje vozačke dozvole B kategorije
 • Minimum 1 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima

Dodatne vještine:

 • Sistematičnost u radu;
 • Tačnost i preciznost;
 • Dobra samoorganizacija;
 • Koordinacija između više sektora u cilju obavljanja zadataka;
 • Poznavanje proizvoda i konkurencije;
 • Sposobnost za rad pod pritiskom;
 • Rad na terenu, po potrebi;
 • Visok nivo poslovnog bontona.
 • B kategorija, aktivan vozač.

Zainteresovani kandidati mogu poslati svoju biografiju sa fotografijom  (na crnogorskom jeziku) na e-mail adresu info@entext.me najkasnije do 30.marta 2023. godine. Biće kontaktirani samo kandidati koji uđu u uži krug.

03

Rukovodilac računovodstva i administracije

Opis posla:

 • Organizacija, kontrola rada i upravljanje performansama zaposlenih u Računovodstvu
 • Kontrolisanje knjiženja ručnih i automatskih naloga i njihove usklađenosti sa računovodstvenom politikom Društva, i zakonskim regulativama i normativima;
 • Praćenje zakonske regulative i pravovremena implementacija svih izmjena
 • Kontrolisanje bruto bilansa na dnevnom, mjesečnom i godišnjem nivou;
 • Praćenje stanja, i usaglašavanje knjigovodstvenih analitičkih kartica
 • Kontrolisanje Knjige ulaznih i izlaznih faktura, konta i knjigovodstvene evidencije za obračun PDV-a;
 • Tačan i pravovremen obračun svih vrsta poreza
 • Izrada mjesečnih i periodičnih izvještaja o prihodima i rashodima na nivou Društva;
 • izrada završnog računa i odgovornost za njegovu tačnost i usklađenost sa zakonskim regulativama i normativima;
 • Komunikacija sa Poreskom upravom i usaglašavanje evidencija u cilju nesmetanog rada Društva;
 • Komunikacija sa revizorima i inspekcijama

Uslovi:

 • VII stepen stručne spreme (Ekonomski fakultet)
 • Licenca za ovlašćenog /sertifikovanog računovođu
 • Odlično poznavanje rada na računaru
 • Poznavanje zakonskih propisa iz oblasti računovodstva i ostalih poreskih zakona, MRS i MSFI
 • Vozačka dozvola B kategorije
 • Minimum 3 godine radnog iskustva na istim poslovima

Dodatne vještine:

 • Inicijativa i proaktivnost;
 • Analitičnost;
 • Organizacione vještine;
 • Iskustvo u upravljanju timom;

Zainteresovani kandidati mogu poslati svoju biografiju sa fotografijom  (na crnogorskom jeziku) na e-mail adresu info@entext.me najkasnije do 30.marta 2023. godine. Biće kontaktirani samo kandidati koji uđu u uži krug.

04

Zamjenik direktora veleprodaje, samostalno ili u saradnji sa Direktorom veleprodaje

Opis posla:

 • Radi na aktivnom razvijanju mreže i održavanju visokog kvaliteta odnosa s veleprodajnim kupcima
 • Dogovara komercijalne uslove sa veleprodajnim kupcima
 • Analizira tržište, konkurenciju, identifikuje nove poslovne mogućnosti i predlaže rješenja za unaprijeđenje prodaje
 • Predlaže poslovne aktivnosti
 • Učestvuje u izradi godišnjih planova prodaje
 • Izrađuje operativne planove, planove po prodajnim područjima i kupcima
 • Učestvuje u definisanju prodajne politike
 • Odgovara za realizaciju planova i naplatu
 • Analizira prodajne rezultate i izradjuje izvještaje
 • Kontroliše rad menadžera prodaje
 • Podrška je direktoru veleprodaje u svim segmentima poslovanja

Potrebne kvalifikacije:

 • VII stepen stručne spreme
 • Poznavanje engleskog jezika – nivo B2
 • Odlično poznavanje rada na računaru (MS Office)
 • Vozačka dozvola B kategorije
 • Minimum 2 godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima

Zainteresovani kandidati mogu poslati svoju biografiju sa fotografijom  (na crnogorskom jeziku) na e-mail adresu info@entext.me najkasnije do 30.marta 2023. godine. Biće kontaktirani samo kandidati koji uđu u uži krug.

05

Arhitekta / Dizajner enterijera

Mjesto rada: Radanovici, Kotor

Opis posla:

 • Podaja i prezentacija proizvodnog asortimana
 • Dizajniranje i opremanje prostora u skladu sa zahtjevima kupca
 • Prezenatacija idejnih rješenja u 3D softveru
 • Izrada ponuda za kupce
 • Terenski rad koji podrazumjeva uzmanje  mjera na adresi kupca 
 • Učestvovanje u uređenju i aranžiranju salona.

Uslovi:

 • VSS dipl. ing. arhitekture 
 • Odlično poznavanje MS Office paketa/ modeliranje u programima za 3D vizualizaciju
 • Znanje engleskog jezika
 • Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima

Dodatne vještine:

 • Sposobnost odgovornog individualnog rada, kao i efikasnog rada u timu
 • Sposobnost rješavanja problema i pružanja rješenja u kratkim vremenskim rokovima
 • Postojan smisao za tehničke probleme i prostorne odnose

Zainteresovani kandidati mogu poslati svoju biografiju sa fotografijom  (na crnogorskom jeziku) na e-mail adresu info@entext.me najkasnije do 30.marta 2023. godine. Biće kontaktirani samo kandidati koji uđu u uži krug.

06

Skladišni radnik

Mjesto rada: skladište „ENTEXT“- Liješnje, Podgorica

Opis radnog mjesta:

 • Rad na prijemu, izdavanju, stokiranju i prestokiranju robe u skladištu

Potrebni uslovi:

 • Završena osnovna škola
 • Poželjno upravljanje viljuškarom
 • Da nije krivično gonjen
 • Radno zdravstveno sposoban

Zainteresovani kandidati mogu poslati svoju biografiju sa fotografijom  (na crnogorskom jeziku) na e-mail adresu info@entext.me najkasnije do 30.marta 2023. godine. Biće kontaktirani samo kandidati koji uđu u uži krug.

07

Referent nabavke

Opis posla:

 • Kontakt sa dobavljačima, naručivanje robe po utvrđenom planu, praćenje dinamike isporuka;
 • Obezbjeđivanje kontinuirane i pravovremene nabavke robe od dobavljača;
 • Selekcija dobavljača prema prethodno utvrđenim kriterijumima;
 • Izrada, usaglašavanje i praćenje realizacije plana nabavke;
 • Evidenciju o porudžbinama, praćenje rokova isporuke;
 • Kontrola zaliha;
 • Evidencija cjelokupne dokumentacije koja prati proces nabavke;
 • Analiza cijena i formiranje izvještaja.

Uslovi:

 • Srednja ili viša/visoka stručna sprema;
 • Minimum 1 godina radnog iskustva na poslovima nabavke;
 • Napredno poznavanje Microsoft Office
 • Obavezno poznavanje engleskog jezika - B2 nivo

Zainteresovani kandidati mogu poslati svoju biografiju sa fotografijom  (na crnogorskom jeziku) na e-mail adresu info@entext.me najkasnije do 30. marta 2023. godine. Biće kontaktirani samo kandidati koji uđu u uži krug.

08

Referent u računovodstvu

Mjesto rada: Podgorica

Opis:

 • Knjiženje ulaznih i izlaznih računa, avansa, cesija, kompenzacija, usaglašavanje kartica kupaca i dobavljača
 • Knjiženje privremenih situacija (izdatih i primljenih)
 • Poznavanje robnog knjigovodstva
 • Knjiženje bankovnih izvoda
 • Obračun zarada i vođenje kadrovske evidencije zaposlenih, refundacije bolovanja, prijava i odjava zaposlenih
 • Obračun amortizacije i vođenje knjige osnovnih sredstava
 • Blagajničko poslovanje, izrada i knjiženje putnih naloga
 • Predaja svih poreskih obrazaca (PDV, IOPPD)
 • Sastavljanje godišnjeg izvještaja (Bilans stanja, Bilans uspjeha) /opciono i ostali računovodstveni i administrativni poslovi (prijem, kontrola i arhiviranje dokumentacije za knjigovodstvo)

Potrebne kvalifikacije:

 • SSS/VSS (Ekonomija, Finansije ili sl.)
 • Napredno korištenje MS Office paketa (Word, Excel, Outlook), e-plaćanja
 • Najmanje 1 godina radnog iskustva u računovodstvenim poslovima
 • Izražena odgovornost i samostalnost
 • Znanje engleskog jezika
 • Vozačka dozvola B kategorije

Zainteresovani kandidati mogu poslati svoju biografiju sa fotografijom  (na crnogorskom jeziku) na e-mail adresu info@entext.me najkasnije do 31. marta 2023. godine. Biće kontaktirani samo kandidati koji uđu u uži krug.

Forma za prijavu

*Molimo Vas da ispravno ispunite sva polja