Karijera i posao


Pomoćnik šefa magacina

Mjesto rada: skladište „ENTEXT d.o.o.“- Liješnje, Podgorica

Opis radnog mjesta:

 • Pomoć u organizaciji i sprovođenju rada u magacinu, po planu i nalogu Šefa magacina, kontrola i analiza izvršenih zadataka i stanja u magacinu.
 • Vršenje neophodnih organizacijskih i materijalnih priprema za prijem robe. Priprema i konsolidacija odvojene robe za isporuku po već definisanom planu otpreme.
 • Vršenje istovara, pretovara, utovara ili prenosa materijalnih sredstava ručno, uz pomoć tehničkih ili priručnih sredstava a po nalogu Šefa magacina.
 • Po potrebi, po nalogu nadređenog, vršenje kvalititativanog i kvantitativnog prijema robe, organizacija istovara i skladištenja.
 • Vršenje izdvajanja i pakovanja robe po nalozima koje dobije od šefa magacina.
 • Po potrebi, izdavanje robe klijentima koji je sami preuzimaju, uz kvalitativnu i kvantitativnu provjeru
 • Po potrebi, po nalogu šefa magacina, organizovanje realizovanje i izdavanje naloga za isporuku robe.
 • Vršenje blagovremene i potpune pripreme za popis robe (inventarisanje) po utvrđenom planu menadžmenta kompanije.
 • Vodi računa da se roba u skladištu čuva u orginalnom pakovanju, ili drugom adekvatnom pakovanju ili zaštiti, da bude čista i uredna.
 • Obezbijeđuje da se oštećena roba čuva odvojeno od ispravne.
 • Obezbijeđuje opštu urednost i izglednost skladišta.
 • Vršenje pojedinačnih provjera stanja robe po zahtjevu šefa magacina.
 • Sprovodi propisane mjere zaštite na radu i nošenje zaštitne odjeće.
 • Organizuje čišćenje i uređenje magacina i prostora oko magacina.
 • Po potrebi, obavezno učešće u popisnim komisijama u svim objektima.
 • Ostali zadaci u skladu sa prirodom i vrstom posla po nalogu nadređenog.

Potrebni uslovi:

 • Minimum IV nivo
 • Minimum 2 godina radnog iskustva na istim poslovima
 • Poznavanje rada na računaru (MS Office)
 • Poželjno znanje engleskog jezika

Dodatne vještine:

 • Dobre organizacione sposobnosti, odgovornost, sistematičnost i preciznost
 • Komunikativnost
 • Upornost i snalažljivost u završavanju poslova i
 • Izgradjeni visoki standardi o urednosti
 • Savjestan i domaćinski odnos prema imovini kompanije
 • Razumijevanje značaja i strogo poštovanje pravila i procedura kompanije, kao i istrajnost u sprovodjenju istih.

Zainteresovani kandidati mogu poslati svoju biografiju sa fotografijom  (na crnogorskom jeziku) na e-mail adresu info@entext.me najkasnije do 16. juna 2023. godine. Kontaktirani će biti samo kandidati koji uđu u uži krug.


Menadžer salona – Radanovići

Opis posla:

 • Organizacija rada u showroomu
 • Analiza tržišta, konkurencije, predlozi rješenja za unaprijeđenje prodaje
 • Sprovođenje novih operativnih standarda i procedura u maloprodaji,
 • Sprovođenje plana aktivnosti i postizanje unaprijed određenih ciljeva
 • Motivisanje i razvijanje tima
 • Praćenje zakonskih propisa i njihova primjena,
 • Izrada analiza i izvještaja
 • Odgovornost za uskladjenost izgleda showrooma sa standardima kompanije, kao i za asortiman, zalihe i dopunu
 • Obavljanje tekućih aktivnosti koje su potrebne za normalno funkcionisanje maloprodajnog objekta

Potrebne kvalifikacije:

 • Srednja ili viša/visoka stručna sprema;
 • Minimum 2 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima
 • Poznavanje Microsoft Office
 • Poznavanje engleskog jezika

Zainteresovani kandidati mogu poslati svoju biografiju sa fotografijom  (na crnogorskom jeziku) na e-mail adresu info@entext.me najkasnije do 16. juna 2023. godine. Kontaktirani će biti samo kandidati koji uđu u uži krug.


Organizator transporta u sektoru nabavke

Opis posla:

 • Ugovaranje prevoza robe;
 • Saradnja sa špedicijom u vezi sa procesom carinjenja;
 • Komunikacija sa dobavljačima i ostalim sektorima u vezi sa prevozom i prijemom robe;
 • Kontrola dokumentacije prilikom uvoza;
 • Kontakt sa dobavljačima, naručivanje robe po utvrđenom planu, praćenje dinamike isporuka;
 • Obezbjeđivanje kontinuirane i pravovremene nabavke robe od dobavljača;
 • Selekcija dobavljača prema prethodno utvrđenim kriterijumima;
 • Evidencija cjelokupne dokumentacije koja prati proces nabavke.

Potrebne kvalifikacije:

 • Srednja ili viša/visoka stručna sprema;
 • Napredno poznavanje Microsoft Office;
 • Dobro poznavanje engleskog jezika

Zainteresovani kandidati mogu poslati svoju biografiju sa fotografijom  (na crnogorskom jeziku) na e-mail adresu info@entext.me najkasnije do 2. juna 2023. godine. Biće kontaktirani samo kandidati koji uđu u uži krug.


Fakturant

Mjesto rada:  Podgorica

Opis posla:

 • Prijem i obrada narudžbina kupaca
 • Fakturisanje, priprema dokumentacije za izdavanje robe
 • Priprema ponuda
 • Provjera lagera
 • Rezervisanje robe, izdavanje robe na revers, kontrola
 • Izrada ugovora o poručivanju robe za kupca
 • Priprema porudžbenica
 • Komunikacija i saradnja sa kupcima, prodajnim timom, logističkim centrom, i ostalim sektorima
 • Priprema izvještaja

Uslovi:

 • Minimum srednja stručna sprema
 • Dobro poznavanje rada na računaru (Microsoft office paket)
 • Poželjno iskustvo na istim ili sličnim poslovima

Dodatne vještine:

 • Komunikativnost
 • Marljivost
 • Izražen timski duh

Zainteresovani kandidati mogu poslati svoju biografiju sa fotografijom  (na crnogorskom jeziku) na e-mail adresu info@entext.me najkasnije do 2. juna 2023. godine. Biće kontaktirani samo kandidati koji uđu u uži krug.


Menadžer prodaje na terenu

Mjesto rada: Podgorica

Opis posla:

Prodaja u skladu sa standardima prodaje kompanije i komunikacija sa kupcima u cilju prepoznavanja njihovih potreba

Uslovi:

 • SSS ILI VSF
 • Poželjno znanje engleskog jezika
 • Poznavanje rada na računaru ( MS Office paket)
 • Posjedovanje vozačke dozvole B kategorije
 • Prethodno radno iskustvo u terenskoj prodaji je prednost

Dodatne vještine:

 • Razvijene organizacione sposobnosti, kao i sposobnosti efikasnog planiranja
 • Razvijene vještine profesionalne komunikacije i vještine prodaje
 • Spremnost na visoke standarde rada, inicijativa i odlučnost

Zainteresovani kandidati mogu poslati svoju biografiju sa fotografijom (na crnogorskom jeziku) na e-mail adresu info@entext.me najkasnije do 2.juna 2023.godine. Biće kontaktirani samo kandidati koji udju u uži izbor.


Rukovodilac prodaje namještaja

Mjesto rada: Podgorica

Opis posla:

 •  Učestvuje u kreiranju i razvoju poslovanja sektora prodaje namještaja u skladu sa
 • strategijom kompanije
 • Radi na aktivnom razvijanju mreže i održavanju visokog kvaliteta odnosa sa klijentima
 • Poznaje i analizira tržište, konkurenciju, prepoznaje nove poslovne mogućnosti i
 • predlaže rješenja za unaprijeđenje prodaje
 • Učestvuje u kreiranju i sprovodjenju planova prodaje
 • Dogovara komercijalne uslove i uslove saradnje sa dobavljačima i kupcima
 • Učestvuje u definisanju prodajne politike
 • Odgovara za realizaciju planova i naplatu
 • Odgovoran za asortiman, planiranje i održavanje otpimalnog stanja zaliha
 • Analizira prodajne rezultate i izradjuje izvještaje
 • Motiviše i razvija prodajni tim

Potrebne kvalifikacije:

 • Srednja ili viša/visoka stručna sprema;
 • Minimum 2 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima
 • Napredno poznavanje Microsoft Office
 • Obavezno poznavanje engleskog jezika – B2 nivo

Zainteresovani kandidati mogu poslati svoju biografiju sa fotografijom  (na crnogorskom jeziku) na e-mail adresu info@entext.me najkasnije do 2.juna 2023. godine. Biće kontaktirani samo kandidati koji uđu u uži krug.


Skladišni radnik

Mjesto rada: skladište „ENTEXT“- Liješnje, Podgorica

Opis radnog mjesta:

 • Rad na prijemu, izdavanju, stokiranju i prestokiranju robe u skladištu

Potrebni uslovi:

 • Završena osnovna škola
 • Poželjno upravljanje viljuškarom
 • Da nije krivično gonjen
 • Radno zdravstveno sposoban

Zainteresovani kandidati mogu poslati svoju biografiju sa fotografijom  (na crnogorskom jeziku) na e-mail adresu info@entext.me najkasnije do 2.juna 2023. godine. Biće kontaktirani samo kandidati koji uđu u uži krug.


Arhitekta / Dizajner enterijera

Mjesto rada: Radanovici, Kotor

Opis posla:

 • Podaja i prezentacija proizvodnog asortimana
 • Dizajniranje i opremanje prostora u skladu sa zahtjevima kupca
 • Prezenatacija idejnih rješenja u 3D softveru
 • Izrada ponuda za kupce
 • Terenski rad koji podrazumjeva uzmanje  mjera na adresi kupca 
 • Učestvovanje u uređenju i aranžiranju salona.

Uslovi:

 • VSS dipl. ing. arhitekture 
 • Odlično poznavanje MS Office paketa/ modeliranje u programima za 3D vizualizaciju
 • Znanje engleskog jezika
 • Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima

Dodatne vještine:

 • Sposobnost odgovornog individualnog rada, kao i efikasnog rada u timu
 • Sposobnost rješavanja problema i pružanja rješenja u kratkim vremenskim rokovima
 • Postojan smisao za tehničke probleme i prostorne odnose

Zainteresovani kandidati mogu poslati svoju biografiju sa fotografijom  (na crnogorskom jeziku) na e-mail adresu info@entext.me najkasnije do 2. juna 2023. godine. Biće kontaktirani samo kandidati koji uđu u uži krug.


Rukovodilac računovodstva i administracije

Opis posla:

 • Organizacija, kontrola rada i upravljanje performansama zaposlenih u Računovodstvu
 • Kontrolisanje knjiženja ručnih i automatskih naloga i njihove usklađenosti sa računovodstvenom politikom Društva, i zakonskim regulativama i normativima;
 • Praćenje zakonske regulative i pravovremena implementacija svih izmjena
 • Kontrolisanje bruto bilansa na dnevnom, mjesečnom i godišnjem nivou;
 • Praćenje stanja, i usaglašavanje knjigovodstvenih analitičkih kartica
 • Kontrolisanje Knjige ulaznih i izlaznih faktura, konta i knjigovodstvene evidencije za obračun PDV-a;
 • Tačan i pravovremen obračun svih vrsta poreza
 • Izrada mjesečnih i periodičnih izvještaja o prihodima i rashodima na nivou Društva;
 • izrada završnog računa i odgovornost za njegovu tačnost i usklađenost sa zakonskim regulativama i normativima;
 • Komunikacija sa Poreskom upravom i usaglašavanje evidencija u cilju nesmetanog rada Društva;
 • Komunikacija sa revizorima i inspekcijama

Uslovi:

 • VII stepen stručne spreme (Ekonomski fakultet)
 • Licenca za ovlašćenog /sertifikovanog računovođu
 • Odlično poznavanje rada na računaru
 • Poznavanje zakonskih propisa iz oblasti računovodstva i ostalih poreskih zakona, MRS i MSFI
 • Vozačka dozvola B kategorije
 • Minimum 3 godine radnog iskustva na istim poslovima

Dodatne vještine:

 • Inicijativa i proaktivnost
 • Analitičnost
 • Organizacione vještine
 • Iskustvo u upravljanju timom

Zainteresovani kandidati mogu poslati svoju biografiju sa fotografijom  (na crnogorskom jeziku) na e-mail adresu info@entext.me najkasnije do 2.juna 2023. godine. Biće kontaktirani samo kandidati koji uđu u uži krug.


Koordinator projektne prodaje

Mjesto rada: Podgorica

Opis posla:

 • Izrađivanje ponuda na osnovu informacija i specifikacija delegiranih od strane Menadžera projektne prodaje ili Menadžera za ključne kupce, a u skladu sa zahtjevima klijenta
 • Usluživanje i komunikacija sa klijentima Projektne prodaje
 • Prezentacija asortimana proizvoda u skladu sa potrebama klijenta, kao i prezentacije Entext grupacije i njenih usluga
 • Obezbijeđivanje klijentima svih neophodnih informacija o proizvodima (raspoloživost, rok isporuke/proizvodnje, garantni rok, tehničke karanteristike proizvoda)
 • Poručivanje, praćenje dopremanja i prijema robe poručene za klijenta po ugovoru o poručivanju robe
 • Priprema prezentacija i prezentovanje istih klijentima
 • Učestvovanje u pripremi i organizaciji dogadjaja koji za cilj imaju promociju kompanije i kompanijskih vrijednosti
 • Ostali zadaci u skladu sa prirodom i vrstom posla po nalogu nadređenog

Uslovi:

 • SSS ILI VSF
 • Poznavanje engleskog jezika (B1 nivo)
 • Poznavanje rada na računaru ( MS Office paket)
 • Posjedovanje vozačke dozvole B kategorije
 • Minimum 1 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima

Dodatne vještine:

 • Sistematičnost u radu
 • Tačnost i preciznost
 • Dobra samoorganizacija
 • Koordinacija između više sektora u cilju obavljanja zadataka
 • Poznavanje proizvoda i konkurencije
 • Sposobnost za rad pod pritiskom
 • Rad na terenu, po potrebi
 • Visok nivo poslovnog bontona.
 • B kategorija, aktivan vozač.

Zainteresovani kandidati mogu poslati svoju biografiju sa fotografijom  (na crnogorskom jeziku) na e-mail adresu info@entext.me najkasnije do 2.juna 2023. godine. Biće kontaktirani samo kandidati koji uđu u uži krug.


Menadžer projektne prodaje

Mjesto rada: Podgorica

Opis posla:

 • Obilazak terena u skladu sa definisanim rutingom i prikupljanje informacija o novim projektima i statusu postojećih, zavisno od regije koja mu je dodijeljena
 • Vođenje dnevne evidencije i dnevno ažuriranje baze projekata u CRM-u, sa svim preciznim aktivnostima, podacima i informacijama o projektu
 • Obilazak projektanata, arhitekata, arhitektonskih biroa na teritoriji koja mu je dodijeljena, kao i onih koji rade na projektima koje prati
 • Kontaktiranje investitora/projektanata/izvođača i prezentacija Društva i prodajnog asortimana u maloprodajnim objektima u Podgorici i Radanovićima
 • Rad sa klijentima na odabiru asortimana pri izradi projekta dizajna
 • Sedmično izvještavanje Rukovodioca projektnog sektora o rezultatima rada i izvršavanju plana aktivnosti/plana prodaje
 • Ostali zadaci u skladu sa prirodom i vrstom posla po nalogu nadređenog

Uslovi:

 • SSS ILI VSS
 • Poznavanje engleskog jezika 
 • Poznavanje rada na računaru ( MS Office paket)
 • Posjedovanje vozačke dozvole B kategorije
 • Minimum 1 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima.

Dodatne vještine:

 • Razvijene vještine profesionalne komunikacije i vještine prodaje
 • Spremnost na visoke standarde rada, inicijativa i odlučnost
 • Orijentisanost ka cilju
 • Inicijativa i proaktivnost
 • Razvijene sposobnosti efikasnog planiranja
 • Sposobnost za rad pod pritiskom
 • Njegovanje odnosa sa klijentima
 • Poznavanje konkurencije i tržišnih prilika
 • Visok nivo poslovnog bontona.

Zainteresovani kandidati mogu poslati svoju biografiju sa fotografijom  (na crnogorskom jeziku) na e-mail adresu info@entext.me najkasnije do 2.juna 2023. godine. Biće kontaktirani samo kandidati koji uđu u uži krug.


Forma za prijavu

Klikni ili prevuci fajl.

Vaša korpa

Korpa je prazna
Ažuriranje korpe!