Reklamacije

PRAVILNIK O POSTUPKU I NAČINU REŠAVANJA PRIGOVORA-REKLAMACIJA PUTEM SAJTA

Član 1 

Ovim pravilnikom trgovac uređuje način, uslove i postupak rješavanja prigovora (reklamacije) potrošača zbog nesaobraznosti robe putem sajta www.entext.me i ovlašćenja, obaveze i odgovornosti trgovca u pogledu ostvarivanja prava potrošača na prigovor.

Član 2 

Potrošač, u smislu ovog pravilnika, jeste svaki građanin koji putem interneta na sajtu www.entext.me kupuje proizvode za lične i porodične potrebe.

Član 3 

Prigovor iz stava podnosi se na papiru ili nekom drugom, potrošaču dostupnom, trajnom mediju na sljedeću adresu Entext d.o.o., Bulevar 21 maja bb, Podgorica.

Član 4 

Prilikom podnošenja ZAHTJEVA ZA PRIGOVOR-REKLAMACIJU potrošač je dužan da:

Reklamirani proizvod dostavi zajedno sa fakturom, fiskalnim računom ili drugim dokazom o kupovini dostavi popunjen reklamacioni list, a koji je moguće preuzeti ovdje. U reklamacionom listu navede razloge reklamacije i ponudi rješavanje iste ukoliko je uvažena.

Član 5 

Ako isporučena roba nije saobrazna ugovoru, potrošač ima pravo da zahtijeva od trgovca da se nesaobraznost otkloni bez naknade, opravkom ili zamjenom, odnosno da zahtijeva odgovarajuće umanjenje cijene ili da raskine ugovor uz povraćaj plaćenog iznosa.

Član 6 

Osnovanost zahtjeva za reklamaciju utvrđuje nadležna komisija. Odgovor na izjavljenu reklamaciju potrošaču će biti poslat u roku od 8 (osam) dana od dana prijema iste.

Član 7 

U slučaju osnovanosti prigovora i njegovog prihvatanja od strane trgovca, potrošač ima pravo po sopstvenom izboru na:

  • zamjenu kupljenog proizvoda sa nedostatkom za nov ispravan proizvod ili otklanjanje nedostatka na proizvodu
  • vraćanje iznosa cijene plaćene prema priloženoj fakturi ili fiskalnom računu u slučaju kada otklanjanje nesaobraznosti nije moguće ili ako predstavlja nesrazmjerno opterećenje za trgovca.

Član 8 

Troškove neophodne da se roba saobrazi ugovoru (troškovi rada, materijala, preuzimanja, i isporuke) plaća trgovac.

Član 9 

Potrošač ne može da raskine ugovor ako je nesaobraznost robe neznatna.

Član 10 

Vaša korpa

Korpa je prazna
Ažuriranje korpe!